We respecteren je privacy!

 

Xitin, gevestigd aan Galvanistraat 24, 3846AT, Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Xitin, Galvanistraat 24, 3846AT, Harderwijk, 0622018232, xitinbeads@gmail.com, www.xitin.nl

A.M.E. de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Xitin zij is te bereiken via xitinbeads@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xitin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

-afbeeldingen die door jouw als klant ter verwerking voor een custom made diamond painting wordt aangeboden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Xitin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras (als dit duidelijk is op de aangeleverde afbeeldingen en wij dit kunnen zien, Xitin neemt geen besluiten ten aanzien van personen op basis van wat wij op de afbeeldingen zien, een afbeelding wordt hooguit beoordeeld op geschiktheid voor het te maken product)

-afbeeldingen van custom made diamond painting foto’s die door de klant zijn gemaakt en die wij met toestemming van de klant op onze website mogen publiceren. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een gepubliceerde foto weer te laten verwijderen.

-afbeeldingen van klanten met het doel hier een gepersonaliseerd product in opdracht van de klant van te maken.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via xitinbeads@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xitin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Xitin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xitin neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xitin) tussen zit. Xitin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mijnwebwinkel.nl: Het software pakket waarvan wij gebruik maken om onze producten en/of diensten aan te bieden. Het heeft als doel om onze artikelen te verkopen aan geïnteresseerden, de bestellingen af te handelen en ter verzending aan te bieden op basis van de door de klant ingevoerde persoonsgegevens. Tevens kunnen klanten via dit pakket kiezen om een nieuwsbrief aan te vragen, hier moet de klant bewust een vakje voor aanvinken. De nieuwsbrief kan te allen tijde weer worden opgezegd door middel van een opt out functie onderin elke nieuwsbrief die door Xitin wordt verzonden. Hierbij wordt het e-mailadres van de klant direct uit het systeem gehaald.

Betaal service IDEAL, Bancontact en Sofort Banking via Mollie BV: Xitin maakt gebruik van het systeem van Mollie als betaalprovider voor diensten als IDEAL, Bancontact en Sofort direct banking. Doel is om klanten hun bestelling veilig, snel en makkelijk af te laten rekenen.  Gegevens die via Mollie in ons bezit komen zijn de tenaamstelling van de rekening waarmee de klant betaald zodat wij weten dat een bestelling is betaald. Deze gegevens worden alleen voor onze boekhouding of bij een refund van een bedrag die de klant van ons terug gestort krijgt gebruikt.

Betaalservice Paypal: Xitin maakt gebruik van het systeem van Paypal als betaal provider.. Doel is om klanten hun bestelling veilig, snel en makkelijk af te laten rekenen.  Gegevens die via Paypal in ons bezit komen zijn de tenaamstelling van de paypal rekening waarmee de klant betaald, zodat wij weten dat een bestelling is betaald. Deze gegevens worden alleen voor onze boekhouding of bij een refund van een bedrag die de klant van ons terug gestort krijgt gebruikt.

My Parcel: My parcel is een programma welke is gekoppeld aan het webwinkelsysteem om de verzendlabels van de bestellingen aan te kunnen maken en het poststuk te kunnen verwerken. Hiervoor worden de n.a.w. gegevens van de klant gebruikt die tijdens het bestelproces door de klant zelf zijn ingevoerd om de bestelling op de plaats van bestemming te krijgen en wordt het e-mailadres van de klant door het programma gebruikt om de klant geautomatiseerd een e-mail te sturen met de track & tracé gegevens van de bestelling.

Google Analytics: om statistieken van onze website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Verzameld wordt onder andere het aantal  bezoeken, paginaweergaven, bouncepercentage, conversies, gemiddelde tijd die men doorbrengt op de website, via welke kanalen bezoekers op onze website terecht komen. Met als belang inzicht te krijgen in het bezoekers gedrag. Het gedrag kan worden geanalyseerd om advertenties gerichter op onze doelgroep aan te laten sluiten.

Google Adwords: Het adverteren via google om mensen te bereiken die zoekopdrachten via google doen waarbij de zoekopdracht kan verwijzen naar producten of artikelen die Xitin aanbiedt. Het belang is om mensen ons aanbod te tonen op basis van hun zoekopdracht. Advertenties kunnen worden aangepast op het bezoekers gedrag welke op

The Feedback company: Review/feedback systeem, welke automatisch uitnodigingen verstuurt naar klanten die een eerste aankoop hebben gedaan om ons bedrijf en de aankoop te beoordelen. Doel is om de feedback mee te nemen in verbeteringen van onze website, producten en dienstverlening. Er kan door ons worden gereageerd op een feedback of contact worden opgenomen met een klant die een feedback heeft geplaatst indien Xitin dit nodig acht. Een anoniem gegeven feedback is alleen anoniem voor de buitenwereld. Xitin heeft op basis van het ordernummer altijd inzage in de persoonsgegevens die samen hangen met de feedback.  

Acumulus: Boekhoudprogramma welke is gekoppeld aan onze webwinkel. De orders worden via deze koppeling naar het boekhoudpakket doorgegeven en verwerkt. Het boekhoudpakket heeft als doel om de boekhouding van ons bedrijf bij te houden, welke wij verplicht zijn bij te houden voor de belasting aangiftes. Tevens om deze gegevens te bewaren voor de termijn die we verplicht zijn aan de belastingdienst,  te weten 7 jaar.

Gmail: Voor het onderhouden van contact met onder andere klanten.  

Cloud diensten voor gegevens opslag: om benodigde gegevens op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xitin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaar termijn van maximaal 7 jaar voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren. Voor gegevens die wij niet verplicht 7 jaar moeten bewaren, kan Xitin er voor kiezen deze op eigen initiatief eerder te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xitin deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Xitin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Xitin jouw persoonsgegevens aan andere derden indien dit nodig is voor de verwerking van bestellingen of productaanbod of dienstverlening van Xitin. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de EU

Xitin deelt jouw persoonsgegevens met derden buiten de EU als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In het geval van het delen van persoonsgegevens door Xitin buiten de EU, gaat het hier om afbeeldingen waar personen op kunnen staan die door de klant zelf aan worden geleverd om een gepersonaliseerd maatwerk product van te maken. In dit bijzondere geval gaat het om een custom made diamond painting van een door de klant zelf aangeleverde afbeelding. Hier worden bij onze leverancier in China layouts van gemaakt welke aan Xitin terug worden gestuurd om aan de klant terug te koppelen. Indien de klant over gaat tot het bestellen van de custom made diamond painting, zal dezelfde leverancier in China de productie van dit artikel op zich nemen en dit product versturen naar Xitin. Xitin zal de verdere uitlevering van het product aan de klant op zich nemen. De leverancier krijgt hooguit de foto en de voor en achternaam van de klant. Maar nimmer de overige persoonlijke gegevens van de klant. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xitin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Xitin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar xitinbeads@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Xitin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xitin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via xitinbeads@gmail.com

 

 Je kunt onze privacy verklaring ook downloaden in PDF Formaat: Privacy Verklaring Xitin

Vanaf  maandag 16 maart worden pakketten die niet door de brievenbus passen ivm het covid-19 virus, uit voorzorg alleen op maandag  en donderdag verzonden. Brievenbuspost kan vaker worden verzonden op dagen dat ik niet thuis werk.

Afhalen is tijdelijk niet mogelijk. 

Dank je wel voor je begrip.

 

Op werkdagen voor 12:00 uur besteld wordt dezelfde dag verzonden tenzij anders aangegeven. (zie mededeling hierboven voor uitzonderingen)

Onze klanten beoordelen ons met een gemiddeld cijfer van 9,4 uit ruim 1200 beoordelingen

Gratis verzending van bestellingen boven € 50,00 binnen Nederland

Keuze voor aflevering op postnl locatie in je buurt

Voor Belgie en Duitsland geldt gratis verzending van bestellingen boven € 100,00

Ruim assortiment van meer dan 7000 artikelen

Betaalbare en eerlijke prijzen

Leverancier van vele bekende merken

Herroeping van je bestelling binnen 14 dagen

Vaste kortingen (zie footer)

© 2009 - 2020 Xitin Beads & Jewelry | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.